۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۹ ارديبهشت

بسمه تعالی

همشهریان عزیز,کارکنان محترم دانشگاه ودانشجویان می توانند کلیه نظرات انتقادات پیشنهادات وشکایات خود را از طریق پلهای ارتباطی ذیل با مدیریت بازرسی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در میان بگذارند

تلفن تماس:31215859             31215857

تلفن گویا:31215858

شماره سامانه پیامکی10000917(برخط)

سامانه الکترونیک:ثبت در فرم گویا در همین وب سایت بخش ثیت شکایات گزارشات ونظرسنجی