۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۹ ارديبهشت

 


جهت ارسال پستی والکترونیکی شکایات وگزارش هرگونه تخلف در زمینه های داروئی ، درمان ، اداری ومالی با اداره بازرسی وپاسخگویی به شکایات تماس بگیرید.

   بلوار جمهوری اسلامی – بعد از چهار راه شفا – سازمان مرکزی دانشگاه-اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایت 
 

03431215859

03431215857

  03432113504


پیامک مدیریت بازرسی:10000917

تلفن گویا:03431215858