۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۹ ارديبهشت
 

اهداف راه اندازي سامانه الكترونيكي ارتباط مردم


ایجاد بستری مناسب براي تعامل آسان مردم ودولت :

- رسیدگی به شکایات ، پیشنهادها و مشکلات مردم در تمام سطوح اجرایی ؛

- نظارت مستمر بر حسن اجراي امور ، وظايف واختيارات دستگاهها در فرآیند سامانه " سامد " ؛

- پاسخگویی سریع و رسیدگی مؤثر به تقاضاي مردم و احقاق حقوق آنان ؛

- به حداقل رساندن فاصلۀ زمان ثبت گزارش تا پیگیری وحصول نتیجه ؛

- هدایت وکنترل درخواستها ، مراجعات و اطلاع رساني به موقع در مسیر رسیدگی به مشکلات مردم ؛

- مکانیزه نمودن و متمرکز شدن سیستم رسیدگی به شکایات در سطوح مختلف اجرایی کشور؛

- ایجاد یک منبع اطلاعاتی جامع از کلیه درخواستها و مشکلات گردآوری شده مردم ؛

- تسریع در انتقال مشکلات و نظرات مردمی به مراجع مربوط ؛

- افزایش رضایتمندی مردم و جلب اعتماد عمومی و تحقق شعار مهرورزی وعدالت گستری ؛

- ایجاد ساز وکار مناسب برای مشارکت اقشار مختلف جامعه در فرآیند رسیدگی به شکایات ؛

- امکان طرح مشکلات ویا درخواستها در سراسر کشور و امکان پیگیری آن در هر زمان وازهر مکان؛