۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۹ ارديبهشت
 

 

 

 

 

ارتباط با سامد

اداره كل بارزرسي، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شكايات استانداري کرمان با سامانه الكترونيكي  سامد به شماره تماس ۱۱۱ آماده دريافت گزارشات، نظرات، پيشنهادات، انتقادات و شكايات هم استانی های عزیز مي باشد.