۱۳۹۹ شنبه ۱۰ خرداد
برگزاری دوره های اموزشی صیانت از حقوق شهروندی
حقوق شهروندی
۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۷ آذر
در طی سال بر اساس برنامه زمان بندی شده وهمچنین به اقتضای امر وتقاضای واحدها مختلف جلسات متعددی در زمینه حقوق شهروندی وتکریم ارباب رجوع برگزار می گردد.
حقوق شهروندی
بازدیدهای دوره ای
انجام بازدیدهای دوره ای از واحدهای تابعه دانشگاه
۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۷ آذر
با توجه به اینکه یکی از رسالتهای مهم واحدبازرسی انجام بازدیدهای روتین ودوره ای از واحدهای مختلف دانشگاه می باشد بر اساس برنامه زمان بندی شده این امر محقق می گردد.
انجام بازدیدهای دوره ای از واحدهای تابعه دانشگاه
سامانه پاسخگویی به شکایات
۱۳۹۶ شنبه ۲۶ اسفند
سامانه10000917
سامانه پاسخگویی به شکایات