۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۴ مهر
برگزاری جلسه صیانت از حقوق شهروندی در بیمارستان افضلی پور
برگزاری جلسه حقوق شهروندی در بیمارستان افضلی پور
۱۳۹۷ دوشنبه ۱ بهمن
در تاریخ30دی ماه 1397در بیمارستان افضلی پور جلسه هم اندیشی امور فرهنگی ،صیانت از حقوق شهروندی وحجاب وعفاف وامر به معروف با حضور دبیر ستاد صیانت وعفاف وحجاب آقایان فرهادیان وقربانی با حضور ریاست محترم ...
برگزاری جلسه حقوق شهروندی در بیمارستان افضلی پور
برگزاری جلسه صیانت از حقوق شهروندی دربیمارستان باهنر
برگزاری جلسه حقوق شهروندی در بیمارستان باهنر
۱۳۹۷ دوشنبه ۱ بهمن
در تاریخ 29دی ماه 97 جلسه امور فرهنگی،صیانت از حقوق شهروندی وحجاب وعفاف به میزبانی بیمارستان باهنر وبا حضور دبیر ستادصیانت ودبیر حجاب وعفاف آقایان فرهادیان وقربانی برگزار گردید
برگزاری جلسه حقوق شهروندی در بیمارستان باهنر
سامانه پاسخگویی به شکایات
۱۳۹۶ شنبه ۲۶ اسفند
سامانه10000917
سامانه پاسخگویی به شکایات