۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۹ ارديبهشت
بازدیدهای نوروزی

بسمه تعالی

از28اسفندماه سال 1399 بازدیدهای مدیریت بازرسی در قالب طرح سلامت نورورزی آغاز شده وتاپایان تعطیلات ادامه خواهد داشت

این بازدیدها در قالب های تخصصی ومشترک شامل بازدید از بیمارستانها ,مراکز بهداشتی درمانی,جامع سلامت,منتخب کرونا,داروخانه ها ,رستورانها ومراکز تهیه وتوزیع غذا ,غسالخانه وآرامستانها و.... صورت گرفت