۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۴ مهر
برگزاری جلسه صیانت از حقوق شهروندی در بیمارستان افضلی پور

بسمه تعالی

در جلسه فوق به بررسی مسائل فرهنگی در بیمارستان وشیوه های مختلف ترویج امور فرهنگی ومذهبی در بیمارستان پرداخته شد همچنین به تاکید هرچه بیشتر بر مسئه صیانت از حقوق شهروندی وتکریم ارباب رجوع وخصوصا مسئله حجاب وپوشش حرفه ای خصوصا دانشجویان در محیط بیمارستان پرداخته شد وپیشنهاداتی در راستای بهبود واصلاح امر ارائه گردید.