۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۴ مهر
برگزاری جلسه صیانت از حقوق شهروندی دربیمارستان باهنر

بسمه تعالی

در جلسه مذکور با حضور ریاست محترم بیمارستان جناب آقای دکتر احمدی نزاد وجمعی از پرسنل بیمارستان وبا حضور جناب آقای فرهادیان وقربانی از کمیته حقوق شهروندی وعفاف وحجاب به بررسی مسائل مرتبط با حوزه های مختلف شهروندی وخصوصا مسئله پوشش حرفه ای پرسنل پرداخته شدوپیشنهاداتی جهت پررنگ تر شدن امور فرهنگی مطرح گردید.