۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۹ ارديبهشت
فرم نظرسنجی

بسمه تعالی

با سلام این فرم جهت ثبت نظرات شما در خصوص عملکرد مدیریت بازرسی وپاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی کرمان تدوین گردیده است.ضمن تشکر ما را از نقطه نظرات خود آگاه نمائید.

نام ونام خانوادگی :
نام واحد یا دستگاه اجرایی :
جنسیت :

شغل :شغل هیأت علمی کارمند دانشجو مراجعه کننده اطلاع رسانی وراهنمایی لازم به صورت شفاف ودقیق برای انجام خدمات مورد درخواست به شما چگونه بوده است؟ :نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بود؟ :آیا خدمت مورد نظر در موعد مقرر انجام شده است؟ :نام فرد یا افرادی که که برخورد نامناسبی با شما داشته اند مرقوم فرمائید. :
چنانچه درخواست خلاف مقررات از جنابعالی شده است ذکر مورد فرمائید. :
چنانچه پیشنهاد یا انتقادی دارید ذکر نمایید :
تصویر امنیتی
متن تصویر امنیتی: *